మీకు ఇష్టమైన నిత్యావసర వస్తువులని 4 సాధారణ దశల్లో పొందండి

Get your favourite food in 4 simple steps

సెర్చ్

Find all restaurants available near you

ఎంచుకోండి

Browse hundreds of menus to find the food you like

చెల్లించండి

It's quick, secure and easy

ఆనందించండి

Food is prepared & delivered to your door

TrueKirana in your mobile!

మీకు కావలసిన నిత్యావసర వస్తువులని ని వేగవంతంగా ఆర్డర్ చేయడానికి, ఇప్పుడే మా యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

Subscribe to our newsletter